• Suomi
  • Svenska
  • Русский
  • English

2010–2011 päättyneitä hankkeita

Paikallisuus hyödyksi ruokapalvelu- ja matkailuyrityksissä

Hanke: Särvintä pöytään – teoista tarinoihin
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Karjala 2009–2011

Särvintä pöytään -hankkeessa selvitettiin, miten paikallisuutta ja suomalaista ruokakulttuuria voidaan hyödyntää Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella toimivien ruokapalveluyritysten ja maaseutumatkailuyritysten liikeidean terävöittämisessä ja imagomarkkinoinnissa. Tavoitteena oli auttaa yrityksiä tuomaan alueellista ruokakulttuuria esiin tuote- ja palveluvalikoimassaan huomioimaan siinä myös kansainväliset asiakasryhmät.

Hankkeessa järjestettiin yrityksille ruokakoulutusta, koulutusta muun muassa sopimusten teosta ja sähköisen liiketoiminnan hyödyntämisestä, seminaareja, työpajoja ja opintomatkoja kotimaahan ja Italiaan.

 

Ruokayhteistyötä ja verkostoja Etelä-Karjalassa

Hanke: Etelä-Karjalan ruokatoimijoiden yhteistyön käynnistämis- ja kehittämishanke
Toteuttaja: MTK-Kaakkois-Suomi 2009–2011
Hanke: Etelä-Karjalan ruokakulttuuritapahtuma ja verkostoyhteistyö
Toteuttaja: Visionmakers ay 2008

Lappeenrannan Linnoituksen alueella järjestettiin vuonna 2008 tapahtuma, jolla markkinoitiin ja tehtiin tunnetuksi Etelä-Karjalan ruokakulttuuria. Ohjelmaan kuului ruokanäytöksiä, informaatiota Etelä-Karjalan ruokakulttuurista, yleisohjelmaa, tuote-esittelyjä ja tuottajien myyntitoimintaa. Tapahtuman yhteydessä luotiin verkosto, joka kokoaa yhteen seudun ruokatoimijoita. 

Etelä-Karjalan ruokatoimijoiden yhteistyötä jatkettiin ja vahvistettiin MTK-Kaakkois-Suomen vuosina 2009–2011 toteuttamalla hankkeella. Siinä määriteltiin yhteistyön sisältö ja luotiin pysyvä toimintamalli eri ruokatoimijoiden yhteistyölle laatimalla ruokakulttuuriryhmän yhteistyöasiakirja.

Hankkeessa tehtiin lähiruoan käyttöön liittyvää tutkimusta ja alustava suunnitelma ruokakasvatuksen toteuttamisesta alueen päiväkodeissa, kouluissa ja hoitolaitoksissa. Hankkeen puitteissa  järjestettiin valokuvauskilpailu eteläkarjalaisesta ruokakulttuurista ja toteutettiin opinnäytetyö Mikkelin ammattikorkeakouluun (Jaana Väyrynen: Ammattikeittiöt ja lähiruoka Etelä-Karjalassa).

 

Suomalaista ruokaa Venäjälle Kouvolan kautta

Hanke: Kaakkois-Suomen Vire
Toteuttaja: ProAgria Kymenlaakso 2009–2011

Vire – Kaakkois-Suomi elintarvikkeiden Venäjän viennin resurssina -hankkeessa rakennettiin Kaakkois-Suomen elintarvikkeiden Venäjän vientiä varten alueellisten ja valtakunnallisten kärkitoimijoiden, osaajien ja tutkimuslaitosten verkosto. Hanke nosti Kaakkois-Suomen alueen merkittäväksi elintarvikkeiden Venäjä viennin osaamiskeskittymäksi. 

Tehokkaan pohjatyön, vierailuiden ja neuvotteluiden tuloksena pietarilainen kauppaketju Lend perusti Kouvolaan vientikeskuksen, jonka kautta elintarvikealan yritykset kaikkialta Suomesta voivat saada tuotteitaan Venäjän markkinoille. Yhteydenpidosta suomalaisten yritysten ja venäläisen kumppanin kanssa sekä viennin koordinoinnista vastaa ProAgria.

Hankkeessa tehtiin yhteistyötä Kaakkois-Suomessa Venäjän vientiosaajien kanssa, valtakunnallisen Elintarvikekehityksen klusterin, Vaasan yliopiston markkinatutkimuslaitoksen sekä Finfood Ruokatieto ry:n kanssa.

Ruokaviennin lisäksi hankkeella selvitettiin keinoja saada venäläisistä uutta asiakaskuntaa Kaakkois-Suomen elintarvikeyrityksille. Hankkeen puitteissa muun muassa toteutettiin tutkimus, jolla selvitettiin, miten venäläiset matkailijat kokevat suomalaiset elintarvikkeet ja elintarvikepalvelut, mistä he ostavat suomalaista ruokaa ja mitä toiveita heillä on sitä kohtaan.

 

Kurppaa Karjalasta

Hanke: Kurppaa Karjalasta
Toteuttaja: Särkisalmen metsästysseura ry 2011
Hanke: Metsästäen Eurooppaan
Toteuttaja: Kuokkalammin Jahti ry ja seitsemän muuta metsästysseuraa 2007

Vuonna 2007 toteutetussa Metsästäen Eurooppaan -hankkeessa kahdeksan eteläkarjalaista metsästysseuraa kehitti toimintamalleja metsästysmatkailupakettien luomiseen ja tarjoamiseen ulkomaisille harrastajille. Metsästysseurat vahvistivat hankkeella yhteistyötään ja loivat markkinointikanavia Keski-Eurooppaan.

Vuonna 2011 Kurppaa Karjalasta -hankkeessa seurojen yhteistyö metsästysmatkailun edistämiseksi jatkui. Hankkeessa kehitettiin matkailijoille suunnatun kurpanmetsästystapahtuman laatua, lisättiin tapahtuman markkinointia ja käynnistettiin lintukantojen jatkuva seuranta.

Metsästystapahtuman kehittämiseksi hankkeessa järjestettiin opaskoulutusta, parannettiin tapahtuman turvallisuutta, kartoitettiin hyviä lehtokurppa-alueita ja luotiin yhdessä muiden toimijoiden kanssa oheisohjelmapaketteja metsästäjien mukana tuleville perheenjäsenille ja seuralaisille.

Tapahtuman markkinointia tukemaan laadittiin materiaalia ja osallistuttiin alan messuille Euroopassa kurpanmetsästysmatkan myyjien tukena. Eurooppalaisille metsästysalan erikoislehtien toimittajille ja TV-kuvausryhmille järjestettiin vierailuja metsästysalueelle. Hankkeen avulla vahvistettiin tapahtumasta tiedottamista myös paikallisesti. Näin haluttiin varmistaa paikallisten maanomistajien ja muiden sidosryhmien suopea suhtautuminen tapahtumaan.

 

Naudanlihan tuotanto kannattavaksi

Hanke: Naudanlihaa kannattavasti
Toteuttaja: ProAgria Kymenlaakso ja Etelä-Karjala 2009–2011

Naudanlihaa kannattavasti -hankkeessa järjestettiin koulutusta naudanlihan tuotannon kehittämiseksi ja tehostumiseksi. Hanketta toteutettiin muun muassa pienryhmätoiminnan avulla. Esimerkiksi talouspienryhmissä paneuduttiin naudanliha- ja emolehmätilojen käytännön talouden hoitoon asiantuntijoiden esitysten, keskustelun ja tilakohtaisen pohdinnan kautta ja annettiin tilakohtaista talouskonsultointia. Hankkeen opintomatka järjestettiin Irlantiin.

 

Paikallinen ruoka ammattikeittiöihin

Hanke: Lähi- ja luomuruokaa julkisiin ammattikeittiöihin ja HoReCa-sektorille Kymenlaaksossa 
Toteuttaja: ProAgria Kymenlaakso 2011

Hankkeessa aktivoitiin yhteistyötä ammattikeittiöiden ja hotelli-, ravintola- ja catering-alan sekä paikallisten tuottajien ja pienyritysten välille. Mukana oli 33 kymenlaaksolaista tuottajaa ja yritystä, joille tehtiin tutuiksi päätöksentekijöitä ja uusia markkinamahdollisuuksia muun muassa seminaarin avulla. Yhteistyötä tehtiin Kouvolan kaupungin ja Kymenlaakson Maa- ja kotitalousnaisten kanssa.

 

Tyrni tutuksi

Hanke: Tyrniturnajaiset
Toteuttaja: Koitsanlahden Kyläyhdistys ry 2010

Tyrniturnajaiset-hankkeessa Parikkalassa Koitsanlahden Kyläyhdistys ry järjesti ulkoilmatapahtuman, jossa tehdään tutuksi tyrnin käyttöä. Turnajaiset järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010, ja tyrnitapahtuma on järjestetty sen jälkeen vuosittain eri muodoissa ja laajuuksissa. Ohjelmassa ovat olleet esimerkiksi keskiaikaisten ritarien turnajaiset.

Tyrnituotteiden lisäksi tyrniturnajaisissa on ollut myytävänä muitakin paikkakunnan ja lähiseudun yrittäjien tuotteita. 

 

Elimäen Lähiruokamessuista tuli monivuotinen perinne

Hanke: Kymenlaakson Lähiruokamessujen toimintamallin luominen 2009–2010
Toteuttaja: MTK Elimäki

MTK Elimäki toteutti vuosina 2009–2010 hankkeen, jossa kehitettiin toimintamalli lähiruokamessujen järjestämiseen. Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin messutapahtuma, sen markkinointi ja viestintä ja koottiin käsikirja messujen järjestämisestä. Messujen avulla tiedotetaan kuluttajille elintarvikeketjun toiminnasta, maaseudun pienistä yrityksistä ja niiden tavoista tuottaa elintarvikkeita.

Hanke järjesti messut kahtena vuonna, ja hankkeen päätyttyä messujen järjestämisestä on vastannut Lähiruuan Ystävät ry. Hankkeessa koottu porukka jatkaa, ja mukaan on saatu myös uusia tekijöitä.

Lähiruokamessut ovat paikallisten pienyritysten, järjestöjen ja talkoolaisten voimannäyte, jolle on saatu paikallista, seudullista ja valtakunnallista näkyvyyttä. Näytteilleasettajina on ollut elintarvikeyritysten lisäksi käsityöläisiä ja järjestöjä.

Messuilla on järjestetty monipuolista ohjelmaa koko perheelle, kuten näytöskeittiöt, kotieläinpiha ja työnäytöksiä. Kävijöitä on kaikkialta Etelä-Suomesta pääkaupunkiseutua myöten. Vuonna 2013 pidetyillä viidensillä lähiruokamessuilla kävijöitä oli yli 9000. Myös ammattilaiset ovat löytäneet Elimäen lähiruokamessut, ja tuottajat ovat saaneet messuilta uusia kestäviä asiakassuhteita.

Tietoa Elimäen lähiruokamessuista: www.lähiruoka.fi.

Päivitetty 03.01.2019 - 14:56