• Suomi
  • Svenska
  • Русский
  • English

2015–2018 päättyneitä hankkeita

 

Pohjolan superruoat lautaselle

Hanke: Kaurasta kaaliin, muikusta mustikkaan - Pohjolan superruoat lautaselle
Toteuttaja: Maa- ja kotitalousnaiset mm. Kaakkois-Suomessa, 2015–2016

Kaurasta kaaliin, muikusta mustikkaan - pohjolan superruoat lautaselle -hankkeella kannustettiin ja innostettiin lähellä kasvavien, "pohjoisten superruokien" käyttöön. Hankkeessa kerrottiin erityisesti marjoista, kasviksista, täysjyväviljatuotteista, rypsistä ja luonnonkaloista. Hankkeen aikana toteutettiin maakunnallisia ja alueellisia Superruokaa läheltä -neuvontatilaisuuksia ja ruokakursseja. 

Hankkeessa toteutettiin pdf-muodossakin saatavilla oleva reseptivihkonen.

 

Uutta osaamista lähi- ja luomuruuan pakkaamiseen

Hanke: Pakkaamo 2020
Toteuttaja: Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015–2018

PAKKAAMO 2020 -hankkeen tavoitteena oli luoda Etelä-Suomen alueelle kuitupohjaisten biomateriaalien, pakkausratkaisujen ja pakkausvalmistusteknologioiden kehittämiseen erikoistunut lähi- ja luomuruokapakkaamisen tutkimus- ja osaamiskeskittymä. Hankkeella parannettiin kartonkiteollisuuden, tutkimuslaitosten ja pakkausalalla toimivien yritysten valmiuksia kehittää lähi- ja luomuruoan pakkaamiseen soveltuvia tulevaisuuden pakkausratkaisuja ja hajautettuun pakkausvalmistukseen tarvittavia koneita ja laitteita. Hankkeessa kehitettiin kotimaista pakkausosaamista lähi- ja luomuruokapakkaajien hyödynnettäväksi.

Hankkeessa muun muassa selvitettiin tulevaisuuden pakkaustrendejä ja vaatimuksia sekä lähi- ja luomutuotteiden pakkaamisen hyviä käytäntöjä muualla Euroopassa. Hankkeessa pilotoitiin lähipakkaamo hajautetun pakkausvalmistuksen ja pakkaamisen mahdollistamiseksi lähellä tuottajaa. Hankkeessa kehitettiin uusiutuvia ja nykyisiä edullisempia biomateriaaleja vaihtoehdoiksi elintarvikepakkausten muovimateriaaleille ja selvitettiin tekniikoita, joilla voidaan esimerkiksi hidastaa bakteerien toimintaa, parantaa ruoan säilyvyyttä, turvallisuutta, tuotteiden varastointivakautta sekä personoitavuutta ja lisäarvoa.

Lisätietoa hankkeesta täältä.

 

Ruokaketjun yhteistyötä kehitetään Kaakkois-Suomessa

Hanke: Yhteistyöllä lisäarvoa ruokaketjuille – elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa
Toteuttaja: Kouvola Innovation Oy, Osatoteuttajana ProAgria Etelä-Suomi, 2016–2018

Hankkeen tavoitteena oli aktivoida, osallistaa ja sitouttaa Kaakkois-Suomen elintarvikealan yritykset sekä muut toimijat ja kumppanit tavoitteelliseen yhteistyöhön elintarvikealan kehittämiseksi. Hankkeessa pyrittiin luomaan yhteistyöryhmiä kehittämään Kaakkois-Suomen elintarvikealaa ja määrittelemään yhteisiä tavoitteita ja toimintatapoja. Yhteistyön aihepiirejä olivat esimerkiksi ruokamatkailu, lähiruuan markkinoiden laajentaminen, hyönteistalous sekä biotalous elintarvikealalla. Hanketta toteutettiin muun muassa työpajoissa ja seminaareissa.

Lisätietoa Ruoka-Kouvola-sivustolta.

 

Ruokailusuositukset käyttöön

Hanke: Ruokailusuositukset käyttöön
Toteuttaja: Maa- ja kotitalousnaiset mm. Kaakkois-Suomessa 2018

Ruokailusuositukset käyttöön -tiedotusprojektilla jalkautettiin kouluruokailusuositusta muun muassa Kymenlaaksossa. Hankkeessa tiedotettiin tuoreista Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuosituksista ja Terveyttä ja iloa ruoasta -varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksista sekä uudistuneesta koulumaito- ja hedelmätuesta. Projektin kohderyhmänä olivat kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmät ja yhteistyöryhmät, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjät ja toimijat, ruokapalveluiden palveluntuottajat ja terveyden edistämisen työtä tekevät, kuten ravitsemusterapeutit ja terveydenhoitajat sekä alueelliset HYTE- ja hanketoimijat.

Lisätietoa hankkeen nettisivulta.

 

Maaseuturetkiä Kymenlaaksossa Osta tilalta -päivänä

Hanke: Kymenlaakson maku- ja ruokaretket Osta tilalta -päivänä
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi 2016–2018

ProAgria Etelä-Suomi on järjestänyt valtakunnallisena Osta tilalta -päivänä maku- ja ruokaretkiä kymenlaaksolaisille tiloille. Bussiretket ovat startanneet Kouvolasta ja Kotkasta. Retkillä on päässyt tutustumaan maatilojen elämään, tekemään ostoksia ja nauttimaan tilojen ruoka- ja kahvilapalveluista.

Retkiä on toteutettu jo useampana vuonna, ja samalla on kehitetty retkien organisointia ja tiedotusta. Tavoitteena on ollut pysyvä, hyvin organisoitu ja tehokas toimintamalli lähiruuasta tiedottamiseen ja lähiruuan tuottajien ja kuluttajien kohtaamiseen ruokaretkien avulla.

Lisätietoja:
Kymenlaakson maku- ja ruokaretket
Osta tilalta -päivä

 

Hyönteisruoka tutuksi

Hanke: Sirkkaa sopassa
Toteuttaja: Aikuiskoulutuskeskus Kouvola 2017–2018

Sirkkaa Sopassa -hankkeessa lisättiin ravitsemisalan kouluttajien hyönteistalousosaamista kehittämällä koulutuskokonaisuus hyönteistalouteen ja hyönteisraaka-aineen käyttöön. Ravitsemisalan ammatilliseen koulutukseen luotiin verkostoja ravitsemisalan ammattilaisten ja hyönteisalan tuottajien välillä ja edistettiin hyönteisraaka-aineen käyttöä suurtalouskeittiöissä.

Lisäksi hankkeessa tutkittiin hyönteisraaka-aineeseen liittyvää kuluttajakokemusta erilaisten teemapäivien, maistattamisten ja haastattelujen avulla ja jaettiin kuluttajille tietoa hyönteisraaka-aineesta proteiinin lähteenä.

Hanke lisäsi ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun ravitsemisalan kouluttajien hyönteistalousosaamista. Hankkeessa tuotettiin ravitsemisalan opiskelijoiden opintoihin ja alan ammattilaisen täydennyskoulutukseen kiertotalouteen liittyvää koulutus- ja opetusmateriaalia, joka on vapaasti käytettävissä ja jaettavissa myös hankkeen jälkeen.

Hanke oli yksi Sitran rahoittamista kiertotalouden koulutushankkeista.

Lisätietoa täältä ja täältä

 

 

Päivitetty 03.01.2019 - 14:17