• Suomi
  • Svenska
  • Русский
  • English

Vuonna 2013 päättyneitä hankkeita

Malli lähiruoan markkinapotentiaalin arvioimiseksi

Hanke: Lähiruoan ja -palveluiden market-making esiselvitys
Toteuttaja: Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2011–2013

Lappeenrannan teknillinen yliopisto selvitti esiselvityshankkeella lähiruoan tuotannon ja vähittäiskaupan välissä toimivan väliportaan liiketoimintaedellytyksiä Kaakkois-Suomessa. Hankkeessa koottiin tietoja lähiruuan tuotannosta ja markkinoista ja määriteltiin lähtökohdat lähiruoan ja lähiruokapalveluiden market making -mallille, jossa jokin osapuoli ottaisi vastuulleen ketjujen lähiruokavalikoimien ja jakeluteiden kehittämisen. Lue lisää...

 

Koulutusta elintarvikkeiden jatkojalostajille

Hanke: JALO - Elintarvikkeiden jatkojalostusyrittäjyyden koulutus
Toteuttaja: Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2011–2013

Elintarvikkeiden jatkojalostusyrittäjyyden koulutushankkeessa koulutettiin Kaakkois-Suomeen uusia elintarvikkeiden jatkojalostusyrittäjiä ja vahvistettiin olemassa olevien yritysten tuotannon hallintaa ja tuotekehitystä. Hankkeessa kannustettiin myös tuottajia kehittämään tuotantoaan ja sen laatua jatkojalostusyritysten ja suurkeittiöiden tarpeet huomioiden.

Jalo-hankkeen kohderyhmiä olivat elintarvikealan tuottajat ja jatkojalostajat: yrittäjät, yritysten henkilöstö ja yrittäjiksi ja alalle töihin aikovat. Hankkeessa järjestettiin elintarvikealan yrittäjyyskoulutusta, jossa teemana oli muun muassa lähiruoka.

Hankkeen aikana toteutettiin lähiopetuspäiviä, verkko-opetusta, teemapäiviä ja opintomatkoja. Asiantuntijaseminaarien aiheita olivat esimerkiksi luonnon keruutuotteet, avomaaviljely, elintarvikelainsäädäntö ja omavalvonta.

 

Maidontuotannon kannattavuus nousuun

Hanke: Nupit Kaakkoon
Toteuttaja: Osuuskunta Tuottajain maito 2008–2013

Nupit Kaakkoon -hankkeessa järjestettiin maidontuottajille koulutusta tukemaan tilan maidontuotannon kehittymistä taloudellisemmaksi ja tuottavammaksi. Koulutushanke toteutettiin pienryhmäkoulutuksena jota täydensivät muutaman kerran vuodessa pidettävät yhteistilaisuudet sekä opintomatkat. Lue lisää...

 

Päivitetty 31.03.2014 - 22:34