• Suomi
  • Svenska
  • Русский
  • English

Vuonna 2014 päättyneitä hankkeita

Paikallinen ruoka tutuksi Etelä-Karjalassa

Hanke: Etelä-Karjalan Heili
Toteuttaja: Saimaan ammattikorkeakoulu 2014

Etelä-Karjalan Heili -hankkeen tavoitteena on kehittää eteläkarjalaisen ja kymenlaaksolaisen ruuan tarjontaa ja saatavuutta, näkyvyyttä ja myyntiä erityisesti Etelä-Karjalassa. 

Hanketta toteutetaan tapahtumilla ja monipuolisella tiedottamisella laajalle ryhmälle: ruoka-alan yrityksille, erilaisille paikallisille kuluttajille, matkailijoille, hankkeille, järjestöille ja organisaatioille sekä yrityksille, jotka voivat hyödyntää paikallista ruokatarjontaa omassa yritystoiminnassaan. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä elintarvikealan yritysten ja muiden hankkeiden kanssa ja luodaan malli lähiruokamyymälän perustamiselle Lappeenranta–Imatra-seudulle. Lue lisää...

 

Ruoka-alan yhteistyö vahvistuu Kouvolan ja Iitin alueella

Hanke: Ruoka-Kouvola uudeksi elinkeinokärjeksi
Toteuttaja: Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Kouvolan yksikkö yhdessä Ruralia-instituutin kanssa 2014

Ruoka-Kouvola uudeksi elinkeinokärjeksi -hankkeen tavoitteena on luoda Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan alueelle monipuolinen ja vahva verkosto elintarvikealan yhteistyön kehittämiseksi. Ns. kumppannuuspöydissä etsitään yhteisiä intressejä ja hahmotetaan uusia näkökulmia ja yhteistyömahdollisuuksia seudun elintarvikealan kehittämiseksi. Lue lisää...

 

Tehoa Etelä-Karjalan lähiruuan markkinointiin

Hanke: Eteläkarjalaisen lähiruoan markkinointi- ja myyntihanke
Toteuttaja: Imatran seudun kehitysyhtiö 2013–2014

Eteläkarjalaisen lähiruoan markkinointi- ja myyntihankkeessa on kehitetty paikallisten tuotteiden markkinointia ja myyntiä Etelä-Karjalan alueen kaupoissa, ravintoloissa, toreilla, kyläpuodeissa ja matkailuyrityksissä. Tavoitteena on lisätä lähiruuan myyntiä ja tunnettuutta maakunnan alueella sekä kehittää ruokamatkailua.
 
Hankkeessa on kartoitettu Etelä-Karjalan lähiruokapaikkoja ja tiedotettu niistä paikallisille kuluttajille ja matkailijoille. Venäläisille matkailijoille on tehty venäjänkielisiä esitteitä resepteineen esimerkiksi paikallisesta ruisleivästä ja kalastusmatkailusta. Kaupoissa ja markkinoilla on pidetty tuote-esittelyjä ja kerrottu asiakkaille paikallisista tuotteista ja niiden myyntipaikoista.

Ruokamatkailua ja kansainvälistä yhteistyötä kehitetään Viron suuntaan Tallinnaan ja Tartoon suuntautuvalla maaseutunäyttelymatkalla. Matkalla tutustutaan muun muassa pieniin virolaisiin elintarvikealan yrityksiin.

 

Peltoviljelyä kannattavasti

Hanke: Peltonen I ja II - peltoviljelyn kehittäminen Kaakkois-Suomessa
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) 2011–2014

Peltonen-hankkeessa on tuettu Kaakkois-Suomen viljanviljelijöitä toimintansa kehittämisessä ja kartoitettu keinoja kannattavan peltoviljelyn edistämiseksi. Hankkeessa on järjestetty kaksi koulutuskokonaisuutta: toinen kannattavan viljelyn tueksi ja toinen edistämään viljelymaan hoitamista. Koulutusten avulla viljatilalliset ovat päässeet paneutumaan oman taloutensa seuraamiseen ja suunnitteluun. Luomuviljelijät ovat voineet syventää tietojaan luomusta, ja tavanomaista viljelyä harjoittaville tiloille on muun muassa tarjottu käyttöön vaihtoehtoisia menetelmiä maan kasvukunnon hoitamiseksi.

Hankke on antanut mahdollisuuden tilakohtaiseen neuvontaan, jossa viljelijät ovat pystyneet asiantuntijoiden opastuksella arvioimaan oman tilansa kannattavuuden näkymiä. Oman tilan kannattavuusanalyysia varten on luotu nettiin täytettävä lomakepohja.

Vuonna 2014 hankkeessa järjestetään tilasuuksia sekä Kymenlaaksossa että Etelä-Karjalassa muun muassa sopimusjuridiikasta, kokonaisvaltaisesta maatilan johtamisesta, viljelyn kehittämisestä ja luomumallasohran viljelystä.

Lisätietoa Peltonen-hankkeesta löytyy sen sivulta http://peltonen-hanke.blogspot.fi.

 

Kannustusta luomuviljelyyn

Hanke: Kaakkois-Suomen luomuvalmennus
Toteuttaja: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti 2013–2014

Kaakkois-Suomen luomuvalmennus tukee vuoden 2014 ajan Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson tuottajia kehittämään ammattitaitoaan ja osaamistaan luomutuotannossa. 

Hanke toteuttaa kymmenen päivää kestävän luomutuotannon monimuotokoulutuksen, jonka aiheita ovat esimerkiksi maan kasvukunnon parantaminen, rikkakasvien hallinta ja kotieläin- ja puutarhatalous. Valmennusta varten muodostetaan vertaisryhmät, joiden jäsenet kokoontumisissa ja verkon kautta jakavat kokemuksiaan. 

Hankkeen aikana toteutetaan myös muita toimenpiteitä, jotka tarkentuvat hankkeen edetessä ja osallistujien jakaessa kokemuksiaan. Mahdollisia ovat esimerkiksi teemaseminaarin järjestäminen, opintomatkat tai osallistuminen seminaariin. 

 

Koulutusta ja verkostoja sianlihan tuottajien tueksi

Hanke: Kaakkois-Suomen sikatalouden kehittäminen
Toteuttaja: Suomen sikayrittäjät ry 2010–2014

Kaakkois-Suomen sikatalouden kehittämishankkeessa on parannettu sianlihan tuottajien toimintaedellytyksiä koulutuksella, verkostoitumalla ja innostamalla. Koulutusta on järjestetty  muun muassa sianlihan jatkojalostuksesta. Tuottajat ovat opiskelleet sikojen hyvinvointiin liittyviä asioita, lääkkeiden hallittua käyttöä, omavalvontasuunnitelman tekoa ja lihan käsittelyä sekä osallistuneet hygieniapassikoulutukseen ja -testiin. Tiedotusta on järjestetty myös riskeistä ja toimenpiteistä, joita afrikkalainen sikarutto aiheuttaa sikatiloille itärajan läheisyydessä.

Hankkeessa on järjestetty pienryhmätoimintaa, tilakohtaista valmennusta, tutustumismatkoja teurastamoihin ja lähiruokayrityksiin ja opintomatka Espanjaan. 

 

Tietoja ja taitoja lampureille

Hanke: Tosilampuri
Toteuttaja: ProAgria 2011–2014

Koko itäisen Suomen alueella toteutettava Tosilampuri-hanke on monin tavoin auttanut hankkeeseen osallistunutta 110 lampaankasvattajaa kehittämään ammattitaitoaan ja yritystoimintaansa. Hankkeessa on muodostettu kymmenen lampurien pienryhmää ja aloitteleville lampureille on tarjottu asiantuntija-apua toiminnan aloittamiseen omassa ryhmässään. Pienryhmät ovat kokoontuneet neljä–viisi kertaa vuodessa ja saaneet tietoa erilaisista lampaiden ja lammastilan hoitoon liittyvistä aiheista. Lue lisää...

 

Makoisia matkamuistoja Kaakkois-Suomesta

Hanke: Makumatkalla Kaakkois-Suomessa
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) 2013–2014

Makumatkalla Kaakkois-Suomessa -hanke on suunnattu Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson ruokapalveluyrittäjille, matkailuyrittäjille ja paikallisten elintarvikkeiden tuottajille ja valmistajille, jotka haluavat tarjota asiakkailleen kaakkoissuomalaisia makumuistoja.

Hanke tarjoaa yrityksille neuvontaa ja toimintamalleja liikeidean täsmentämiseen, markkinointiin, toiminnan laadun parantamiseen ja asiakaspalvelun kehittämiseen. Hanke auttaa yrityksiä löytämään toisensa ja tukee paikallisten raaka-aineiden tuottajien ja ruoanvalmistajien yhteistyön tiivistämistä. Tietoa Makumatkalla-hankkeesta löytyy ProAgria Etelä-Suomen sivuilta.

 

Kapustat Kaakkoon

Hanke: Elintarvikkeita ja ruokapalveluja venäläisille matkailijoille Kaakkois-Suomessa
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) 2011–2014

Kapustat Kaakkoon -hankkeessa valmennetaan Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan tuottajia ja pieniä elintarvike-, ruokapalvelu- ja matkailuyrityksiä kohtaamaan venäläisiä asiakkaita. Tavoitteena on lisätä yritysten tietoa ja ymmärrystä siitä, millaista on Venäjältä Kaakkois-Suomeen suuntautuva ostosmatkailu. Lue lisää...

 

Paikalliset yritykset, maut ja maisemat esiin

Hanke: Loving Local Values
Toteuttaja: Kymenlaakson Maa- ja kotitalousnaiset 2011–2014

Kymenlaakson Maa- ja kotitalousnaiset ovat toteuttaneet suomalais-virolaista Loving Local Values -hanketta yhdessä kuuden Länsi-Virumaan kunnan kanssa. Maakunnat ovat yhdessä edistäneet maaseutumatkailua ja omien alueidensa perinteistä nousevaa ruokakulttuuria. Hankkeella on autettu maaseudun pieniä matkailuyrityksiä tuotteistamaan toimintaansa ja löytämään uusia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Lue lisää...

 

Koulutusta marja- ja hedelmäviljelijöille

Hanke: Marja- ja hedelmätuotannon osaajat
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) 2009–2014

Marja- ja hedelmätuotannon osaajat -hanke tarjoaa koulutusta ja valmennusta marjan- ja hedelmäntuottajille. Käytännön toimina hankkeessa on järjestetty koulutuspäiviä, pienryhmäkoulutusta ja opintomatkoja.

Koulutusten tavoitteena on monipuolistaa ja laajentaa tuotantoa, hyödyntää viljelytekniikkaa ja lajikkeita koskevan tutkimuksen uusimpia tuloksia, kehittää tuotantoa, tuotteiden markkinointia ja jakelua sekä tuotteiden ja toiminnan laatua ja kannattavuutta. Hankkeesta saa oppia myös siihen, miten toimia laadukkaasti työnantajana ja yrittäjänä. Yrittäjien verkostoitumiseen hanke tarjoaa monia mahdollisuuksia. 

 

Paras löytyy läheltä

Hanke: Löydä läheltä -info
Toteuttaja: Lähiruuan ystävät ry 2012–2014

Lähiruuan Ystävät on toteuttanut vuosina 2012–2013 Löydä läheltä -infohanketta, joka nostaa näkyville Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan ruuantuottajat, jatkojalostajat ja muut paikallista ruokaa käyttävät yritykset tuotteineen. Hankkeen tavoitteena on saada yritykset löytämään toisensa ja yhdessä tekemään Kaakkois-Suomessa tuotettu ruoka tunnetuksi matkailijoille ja paikallisille kuluttajille. Lue lisää...

 

Päivitetty 03.01.2019 - 14:49