• Suomi
  • Svenska
  • Русский
  • English

Matintalo gård

Produkter

Vi föder upp Highlander boskap på vår gård och säljer file´, entrecote, stekar korvar och konserver. Dessutom finns ur frysen malet eller strimlat kött, inälvor eller osso bucco.

Service

Direktförsäljning av kött i gårdsbutiken. Sammtidigt kan man bekanta sig med de ståtliga djuren som vandrar i hagarna runt gården.

Matintalo ekologiska gård – kött naturligtvis.

Highlands boskap

De första djuren anlände till gården i maj 2007. 2013 fanns det redan 65 i hjorden. Highland är ett gammalt ståtlig nötdjur. Highlandern är lugn och orädd till lynnet. Djuret fäster sig vid sin omgivning och skötare. Liksom andra lantraser är Highlandern sällan sjuk.

Highlandern kar många karakteristiska drag av vilda djur som lever i hjordar. Hierarkin är strikt. Highlander korna har mycket kraftiga moderkänslor. Efter kalvningen är kon direkt farlig i några dagar. Korna sköter tillsammans om kalvarna.

Highlendare växer långsamt. Köttet har fin smak, det är mörkt, vackert marmoriserat och i smaken hittar men en nyans av vilt. Vi matar våra djur enbart med förtorckat färskfoder och tortt hö. Vi använder inte alls kraftfoder. Tillplattad havre används endast vid avvänjning och när man måste handskas med djuren.

Givetvis får djuren mineraler och saltsten finns alltid ute på betet. På vintern fäller vid träd som tilltugg och möjlighet att klia sig på grenarna.

Kalvarna blir avvanda vid ca åtta månaders ålder. Avvänjningen kräver en stor portjon av både tillplattad havre och tålamod.

Tjurarna blir slaktade i en ålder på tre till fyra år. Tills dess får de leva ett naturligt liv med de andra ungtjurarna. Slakten sker på slakteriet på Louhiala gård i Parikkala, 60 kilometer från oss, dit vi för djuren själva. Köttet bearbetas på Tuote Savonlinna Oy.

Vi eftersträvar ett såför Highländare så naturligt liv som möjligt, från kalvning till slakt, åt djuren. Det hindar djurens stress.

Gården gick över till ekologisk odling 2009 och med djuren gick vi över till ekologiskt 2012. Fast både fälten och djuren odlas ekologiskt på vår ekologiska gård, tar tills året 2014 fören köttet ka klassifiseras som ekologiskt.

Vi startade vår gårdsbutik 2010 och vi säljer delikat Highlander kött året runt. Vi har öppet lördagar och dagen före helg från 11 – 14. Övrigt betjänar vi på beställning. Om du finner dig i omneiden Parikkala- Imatra-Vilmandstrand, så kan vi även leverera varorna hem till dig.

På vår gård kan du bekanta dig med våra djur och följa med deras syslor.

Uppdaterad 21.05.2018 - 23:03