• Suomi
  • Svenska
  • Русский
  • English

Muhniemi slakteri

Produkter

Fårkött och – skinn från Kymmenedalen. Fårköttsprodukter på beställning, även korv. Våra produkter finns via Benjamins Lanttorg och Hasus köttaffär i saluhallen i Kouvola.

Service

Söaktning på beställning. Främst får men även ungdjur av nöt.

Uppdaterad 01.06.2018 - 17:51