• Suomi
  • Svenska
  • Русский
  • English

Palviliha Oy - charkuteriaffär

Vi tillverkar traditionella, äkta basturökta produkter samt olika korvprodukter av helkött, bl.a. grillkorvar, knackkorvar och basturökta korvar. Hos oss får du även hela basturökta grisar till fester.

Läs mer om vårt stora produktsortiment på vår webbplats (på finska).

Produkter

Basturökta produkter, lättrökta produkter, pålägg, korvar och konserver av helkött.

Service

Basturökning, korvtillverkning, konservering, basturökning av hel gris till fester. Basturökta produkter och korvar till producenttorg.

Traditioner och nytt kunnande från Koria

Företaget Palviliha grundades år 1975. De första åren verkade företaget i Kouvola, varifrån det till flyttade till Koria år 1980. Företaget är ett familjeföretag som ägs av två familjer.

Heidi Linnala och Ville Ruuda är tredje generationen som fortsätter med företagets verksamhet. De värnar om basturökningens gamla traditioner, men använder sig även av ny teknik och kunskap. Palviliha sysselsätter för närvarande 10 personer.

Palviliha satsar på produkternas kvalitet och på produktutveckling. Produkterna tillverkas av helkött, inhemskt och närproducerat kött gynnas.

Våra produkter finns att köpa i vår fabriksbutik samt i affärer i Sydöstra Finland, Tavastland och Södra Karelen.

Välkommen till vår fabriksbutik på Kirjapainontie i Koria!

Uppdaterad 14.05.2019 - 11:01